BARBARA on hiljattain julkaistu metronomisovellus (appi), joka voidaan helposti ohjelmoida soittamaan tahteja joilla on eri tahtilajit.

BARBARAlla voidaan luoda ja soittaa tahtisekvenssejä. Seuraava on esimerkki tällaisesta sekvenssistä.

Tämän sekvenssin tuottama ääni voidaan kuvata seuraavasti.

tick tock tock tock tick tock tick tock tick tock tock

Kun yllä kuvattua sekvenssiä toistetaan BARBARAlla, saadaan aikaiseksi seuraavanlainen ääni:

Jos BARBARAn laittaa toistamaan yhsittäistä tahtia, se toimii kuten perinteinen metronomi. Jos sitten on tarvetta, voit ohjelmoida BARBARAn soittamaan pidempää sekvenssiä jonka tahdeilla voi olla eri tahtilajit.

BARBARAn erikoisominaisuudet eivät rajoitu pelkästään mahdollisuuteen käyttää muuttuvia tahtilajeja. BARBARAn soittamaan sekvenssiin voi sisältyä taukoja ja tahteja voidaan toistaa monella eri tavalla. On mahdollista käyttää vaihtoehtoisia metronomiääniä, joilla voi 'merkitä' esim. erilaisia siirtymisiä soitossa.

BARBARA toimii iPhone-, iPad- ja iPod touch -laitteissa.

Kun kelaat tätä sivua alaspäin, löydät muutamia esimerkkejä BARBARAn käytöstä. BARBARA sopii sekä ammattilaisille että vähemmän ammattilaisille musiikin soittajille.

Seuraavat videot esittelevät muutamia BARBARAn ominaisuuksia.

Voit käyttää iPhonen, iPadin tai iPod touchin App Store -sovellusta BARBARAn asentamiseen. Tarvittaessa voit hakea App Storesta sanoilla "BARBARA the Metronome". BARBARA toimii laitteissa jotka käyttävät versiota 13.1 tai uudempaa iOS-käyttöjärjestelmästä. iPhone 6s on näin ollen vanhin laite jossa BARBARA toimii.

BARBARAn Android-versio on kehitteillä. BARBARA julkaistiin ensin iOS-laitteille, koska iPhone ja iPad ovat suosittuja ammattimuusikoiden keskuudessa.

BARBARA-sovellus on nykyisellään ainoastaan englanniksi ja tämä sivustokin on pääosin englanniksi. BARBARAa on helppo oppia käyttämään. Kun käytön oppii, niin sovelluksen 'englantilaisuus' tuskin aiheuttaa harmia. Nykyisin esim. sinfoniaorkesterit koostuvat monesta maasta tulleista soittajista, joiden yhteinen kieli on englanti.

Ohjelmointi painonapeilla

BARBARAsta löytyy monta sivullista painonappeja joilla voidaan valita tahteja soitettavaksi. Tahtien valitsemista sanotaan ohjelmoinniksi.

Sana 'ohjelmointi' voi jopa pelottaa joitakin, mutta BARBARAn ohjelmointi tarkoittaa tutuilla merkinnöillä varustettujen nappien painelemista.

BARBARAsta löytyy 5 sivullista erilaisia painonappeja joilla voidaan valita soitettavat tahdit, tauot, toistomerkit ja ohjelmoitavat tempot. Englanninkieliseltä käyttöohjesivulta löytyvät kaikki painonappisivut esiteltyinä.

Perinteinen metronomi

Englanninkielistä termiä 'mixed meters' käytetään kuvaamaan musiikkia jossa jonkin tahdin tahtilaji poikkeaa edellisen tai seuraavan tahdin tahtilajista.

Vaikka BARBARA on suunniteltu nimenomaan 'mixed meters' -ongelmien ratkaisuun, BARBARA toimii helposti myös perinteisenä metronomina. Esimerkiksi, jos BARBARAan ohjelmoidaan yksi 4/4 tahti ja painetaan sitten Loop-nappia, metronomi soittaa sitten perinteistä 4/4-rytmiä.

Helpoin tapa käyttää BARBARAa perinteisenä metronomina on hyödyntää ns. Quick Start-nappia joka on merkitty kahdella täplällä. Seuraava video esittelee tätä:

Tauot

Tahtinappien lisäksi BARBARAssa on napit joilla saadaan aikaan taukoja eli hiljaisuutta tahtisekvenssin tahtien väliin.

Seuraavassa sekvenssissä on käytössä kokotauko:

Jos Loop-nappia painetaa kun yllä kuvattu sekvenssi on ohjelmoitu BARBARAan, metronomi soittaa 4/4-rytmiä siten että joka neljäs tahti on äänetön. Syntyvä ääni on seuraavanlainen:

Vaihtoehtoiset äänet

BARBARAssa on vaaleilla numeroilla merkittyjä tahtinappeja, jotka tuottavat ensisijaiset (primary) metronomiäänet. Sitten on tarjolla nappeja joissa tahdit on merkitty tummilla numeroilla. Tummanumeroiset napit tuottavat vaihtoehtoiset (secondary) metronomiäänet.

Seuraava sekvenssi soittaa 4/4-rytmiä siten että ensimmäinen tahti tehdään vaihtoehtoisilla metronomiäänillä ja kolme seuraavaa tahtia soitetaan ensisijaisilla äänillä.

Yllä kuvattu sekvenssi tuottaa seuraavat äänet Loop-napin painamisen jälkeen:

Jos käyttäjä haluaisi toistaa neljää 4/4-tahtia siten että ainoastaa ensimmäisen tahdin ensimmäinen isku olisi tehty vaihtoehtoisella metronomiäänellä, käytettävä sekvenssi voisi olla seuraavanlainen:

Tämä sekvenssi tuottaisi sitten seuraavat äänet toistettaessa:

BARBARA voi käyttää 'tahteja' kuten 1/4, 1/8, ja 1/16, jotka on merkitty siten että yläpuolinen numero on ykkönen. Nämä 'tahdit' vastaavat käytännössä yksittäisiä nuotteja musiikissa. Näiden 'tahtien' avulla voidaan rakentaa keinotekoisia tahteja kun muistetaan että 'tahdit' joissa on harmaa tausta tuottavat tock-äänet ja ei-harmaat 'tahdit' tuottavat tick-äänet.

Listat

BARBARA tallettaa automaattisesti siihen ohjelmoidut tahtisekvenssit. Tahtisekvenssit voi myöhemmin löytää, ja soittaa uudelleen, Lists-napin avulla.

Jos haluaa jonkin sekvenssin säilyvän pitkään muistissa, kannattaa se nimetä, jolloin se löytyy Named-listalta.

Nimeämättömät sekvenssit menevät Bin-listalle, josta vanhimmat sekvenssit tippuvat pois jos lista tulee riittävän täyteen.

Rummutus: lämmittely

Jos YouTubeen laittaa hakusanat drumming exercises minutes, sieltä löytyy videoita joissa suositellaan tekemään joukko harjoituksia siten että yksittäinen harjoitus kestää tietyn minuuttimäärän.

BARBARAlla on kätevä 'ajastaa' tällainen joukko harjoituksia. Esimerkiksi seuraava sekvenssi soittaa ensisijaisia metronomiääniä kahden minuutin ajan, minkä jälkeen soitetaan neljä tahtia vaihtoehtoisilla metronomiäänillä. Kun soittaja kuulee vaihtoehtoisia ääniä, hän tietää että kaksi minuuttia on kulunut ja on aika siirtyä seuraavaan harjoitukseen.

Jos Loop-nappia painetaan kun yllä kuvattu sekvenssi on näkyvissä, sekvenssiä toistetaan kunnes Stop-nappia painetaan.

Seuraavalla videolla yllä kuvattua sekvenssiä kehitetään siten että metronomi pysähtyy automaattisesti kun kaikki 2-minuuttiset harjoitukset on tehty.

Jos katsot yllä mainitun videon, tulet huomaamaan että BARBARA osaa tehdä myös pieniä laskutoimituksia. BARBARA laskee automaattisesti että tarvitaan 70 tahtia kahden minuutin soittoon silloin kun tempo on 140.

Lyhyiden lämmittelyharjoitusten tekeminen siten että metronomi kertoo eri äänellä milloin on aika siirtyä seuraavaan harjoitukseen voi olla myös rentouttava kokemus. Soittaja voi täysin keskittyä harjoitukseen eikä hänen tarvitse erikseen seurata ajan kulua esim. kellosta. Kun metronomi pysähtyy automaattisesti harjoitusten tekemisen jälkeen, soittaja tietää että suunnitellut harjoitukset on silloin tehty.

Sellistin kommentti


Janne Varis on sellisti Oulu Sinfonia -orkesterissa ja hän on ollut BARBARAn käyttäjä yli kolmen vuoden ajan. Hänen mielestään BARBARA on tärkeä työkalu, joka lyhentää harjoitteluaikaa kun täytyy ottaa haltuun vaihtuvia tahtilajeja sisältävä musiikkiteos.

Pianistin kommentti


Eeva Havulehto on Sibelius-akatemiassa opiskellut pianisti ja pianonsoiton opettaja, jonka mielestä BARBARA auttaa selventämään erityisesti moderneja musiikkiteoksia, joissa tahtilajit vaihtuvat usein.

Ohjeita

BARBARAa on sanottu helppokäyttöiseksi sovellukseksi, mutta silloin kun ohjelmoidaan pidempiä sekvenssejä joissa käytetään esimerkiksi toistoja ja tempon vaihdoksia, saattaa olla paikallaan tutustua tarkempiin käyttöohjeisiin.

Englanninkieliset käyttöohjeet löytyvät seuraavan linkin kautta.

Tuon linkin kautta löytyviä ohjeita pääsee lukemaan myös itse BARBARA-sovelluksen avulla kun painaa ensin Info-nappia.

Julkaisijasta

BARBARA-metronomin julkaisija on Oulussa toimiva pieni yritys nimeltä Asteroid Zone Software Oy.

Kyseisen yrityksen toiminta liittyy tällä hetkellä ainoastaan BARBARA-metronomiin. Näin myös tämä saitti keskittyy pelkästään BARBARAan.

Yrityksellä ei ole avaruuteen tai peleihin liittyvää toimintaa, vaikka nimi saattaa viitata siihen suuntaan.
 

Tietoturva

Tämä saitti asteroidzone.com ei kerää vierailijoistaan mitään henkilökohtaista dataa. BARBARA-sovellus ei käytä tai kerää laitteissa olevia laitteiden omistajien henkilökohtaisia tietoja. BARBARA ei myöskään vaadi toimiakseen mitään henkilökohtaisia tietoja käyttäjältä. Tarkempi Privacy Policy voidaan lukea tämän linkin kautta.

Yhteystiedot

Copyright © 2023 Asteroid Zone Software Ltd.

Apple, Apple Logo, iPhone, iPad, and iPod touch are trademarks of Apple, Inc.

App Store is a service mark of Apple, Inc.